Alverzoening

Op deze site gebruik ik “alverzoening” en “christelijk universalisme” voor hetzelfde begrip. Met alverzoening bedoel ik het volgende:

Alverzoening is de bijbelse leer dat:

  1. God alle mensen kan redden en wil redden.
  2. Christus voor alle mensen al verzoening heeft gebracht.
  3. Oordeel en straf dienen om mensen te bekeren.

Anders geformuleerd:

Gods straf na het oordeel is geen eindeloze marteling, maar een correctiestraf gericht op volledige bekering.

Zo zal God uiteindelijk daadwerkelijk alle mensen redden en de hele schepping vernieuwen. God is namelijk trouw, rechtvaardig, almachtig en geduldig. Als God mensen eindeloos zou martelen, dan is hij niet perfect goed, liefdevol en genadig, maar dan is hij moreel slechter dan de duivel.

Beweren dat God mensen eindeloos zal martelen of zal laten martelen is in feite godslastering.

Alverzoening betekent niet dat we Gods rechtvaardige straf niet serieus moeten nemen! Het is geen excuus om de zonde op te zoeken, wat sommige mensen beweren, maar een extra reden om God dankbaar te zijn.

Alverzoening is gebaseerd op wat de Bijbel leert over wie God is, over wat God wil en over de verzoening door Christus. Het is gebaseerd op wat de Bijbel wél leert over de straf, in plaats van hoe mensen het later hebben uitgelegd. Daarom is alverzoening christelijk en bijbels. De leer van de eindeloze marteling is een latere toevoeging, die haaks staat op wat in de Bijbel staat.

De Bijbel leert niet dat er geen einde zou komen aan de straf, of dat bekering na de dood onmogelijk zou zijn.

De Bijbel leert niet dat God een deel van de schepping heeft geschapen om het tot in eeuwigheid te laten branden.

De Farizeeën leerden een eindeloze hel, een aidion timorion (oneindige wraakstraf), een eirgmon aidion (oneindige gevangenis). Jezus noemde de straf een aionion kolasin, een eonische tuchtiging, een tijd van kastijding.

Klik om door te gaan naar bijbelteksten over Gods redding.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.